Stone Glacier sekk får 9 av 10 poeng i bladet Jakt

Stone Glacier Sky 5100 får 9 av 10 poeng i juni utgåva av bladet Jakt. Modellen som  er testa er nå ersatta av ny og forbetra modell. Sky 5900.

Du kan lese testen her

16.07.2017 12.31